Patronaty

Patronaty honorowe

  • Prof. dr hab. Jan Szyszko – Minister Środowiska
  • Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej
  • Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • Patronat ambasady Królestwa Norwegii w Polsce
  • Polski Kongres Drogowy
  • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

Partner konferencji

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej