Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Przewodniczący – Janusz Bohatkiewicz
Przewodniczący honorowy – Władysław Rawski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Zastępca przewodniczącego – Joanna Gieroba, Związek Mostowców RP
Zastępca przewodniczącego – Maciej Kowal, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Sekretarz – Marcin Dębiński
Paweł Bartosik
Izabela Fil
Michał Jukowski
Sławomir Karaś
Beata Klimek
Jerzy Kukiełka
Aleksandra Rozner
Krzysztof Śledziewski
Agnieszka Woszuk