Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – Politechnika Łódzka

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marian Tracz – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa – Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Wojciech Franus – Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Marek Iwański – Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. inż. Jan Kukiełka – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • dr hab. Marek Kucharczyk – UMCS Lublin
 • dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • dr hab. inż. Grażyna Łagoda – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Marek Łagoda – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • dr hab. inż. Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. inż. Alicja Sołowczuk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • dr hab. inż. Adam Wysokowski – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. inż. Adam Zofka – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • dr hab. inż. Lidia Żakowska – Politechnika Krakowska