O konferencji

Konferencja stanowi cykliczne forum wymiany doświadczeń teoretycznych i praktycznych w zakresie estetyki i ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Zagadnienia te będą tradycyjnie dyskutowane przez naukowców i praktyków z kraju i zagranicy, którzy związani są z budownictwem komunikacyjnym, ekologią, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, a także z nowoczesnymi konstrukcjami i materiałami. Celem Konferencji jest wskazanie nowych wyzwań i zagadnień ochrony środowiska i estetyki oraz nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym w nowej perspektywie realizacji inwestycji komunikacyjnych. Doświadczenia zdobyte w ostatnich latach podczas modernizacji i realizacji wielu szlaków komunikacyjnych w Polsce i Europie będą stanowiły podstawy do sformułowania zaleceń i kierunków, do których powinny zmierzać efektywne rozwiązania estetyki i ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym.
Konferencja organizowana jest również w szczególnym momencie, kiedy Wydział Budownictwa i Architektury wprowadza do programu nauczania nowe specjalności w skali kraju i Europy, tj. „Ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym” oraz „Konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne”. W ramach nowych specjalności będą kształceni przyszli specjaliści budownictwa z uzupełnionym programem o elementy estetyki i ochrony środowiska. W ramach Konferencji zostaną przedstawione zarówno zamierzenia dydaktyczne Wydziału, jak i specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne.