Kontakt

Komitet Organizacyjny Konferencji
„Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym”
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Ul. Nadbystrzycka 40,
20-618 Lublin

Tel. sekretariat WBiA: +48 81 538 4373
Tel. sekretariat konferencji +48 506 367 143
Fax.:+48 81 538 4460
e-mail: estkom@pollub.pl