Terminy

20.01.2016 – nadsyłanie pełnych tekstów referatów do 10 stron

25.02.2016 – spotkanie Komitetu Naukowego i ocena ostateczna referatów

29.02.2016 – informacja o kwalifikacji referatów i przesłanie recenzji do autorów

15.03.2016 – nadsyłanie poprawionych tekstów referatów

15.03.2016 – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji i przesłanie opłaty za udział w konferencji