Opłaty

Koszt udziału jednej osoby w konferencji wynosi: 900,00 zł + VAT* 23%. Opłata konferencyjna obejmuje koszty: wyżywienia (obiady 27, 28 i 29 kwietnia), uroczystej kolacji oraz opracowania i wydania materiałów konferencyjnych.

* Dla opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT pod warunkiem przesłania razem z kartą zgłoszenia załączonego do karty oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku  braku oświadczenia należy doliczyć 23% VAT.